Hulpverleningszone Noord-Limburg

 

Hulpverleningszones bundelen krachten in Netwerk Brandweer


De 20 Vlaamse hulpverleningszones bundelen, samen met de VVSG, hun krachten in het Netwerk Brandweer, om zo op structurele wijze samen te werken voor een brandveilige samenleving. Zowel minister van Volksgezondheid Maggie De Block als minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon woonden het startschot van Netwerk Brandweer bij.
De hulpverleningszones richtten dit netwerk op om op structurele wijze samen te werken voor een brandveilige samenleving.

Doelstellingen Netwerk Brandweer
Het netwerk wil onder meer:
- samenwerken met alle overheden en partners om een efficiënte en toekomstgerichte brandweer uit te bouwen
- als collectief meer wegen op de besluitvorming
- de eigen expertise ter beschikking stellen van de samenleving, om zo de brandveiligheid te verhogen
- de samenwerking tussen alle hulpdiensten bevorderen en versterken
- een gesprekspartner zijn in de hervorming van de dringende geneeskundige hulp (meer dan 60% van de ziekenwagens voor dringend vervoer wordt bemand door de brandweerdiensten)
- de hulpverleningszones ondersteunen in hun verdere groei naar performante organisaties


 

Zoek je…

Een uitdaging waarin je echt een verschil kan maken?
Een uitdaging waarbij collega’s letterlijk en figuurlijk door het vuur gaan voor elkaar?
Een uitdaging waarbij actie centraal staat en je terechtkomt in een poel van kameraadschap en samenhorigheid?

Hulpverleningszone Noord-Limburg werft in het najaar collega’s!

o Aanwerving vrijwillige brandweermannen (m/v) voor de 4 posten. 

Volgende infosessies voor vrijwillige brandweermannen (m/v) zijn gepland: 

11/9       Sector Lommel-Neerpelt (voorlopig 1 sessie met locatie Lommel)
13/9       Leopoldsburg
19/9       Bree

Elke infosessie start om 19.30 uur. Graag inschrijven door een mailtje te sturen naar personeelsdienst@hvznl.be.

Post Aantal plaatsen
Bree 3
Leopoldsburg 8
Lommel 15
Neerpelt 6

Tevens leggen we een wervingsreserve aan voor onze vier posten. Lees meer hier: publicatie.
De functiebeschrijving vind je hier terug: functiebeschrijving.

 

o Aanwerving vrijwillige kapiteins (m/v) voor post Bree en Leopoldsburg

Voor post Bree en post Leopoldsburg zoeken we (elk) 1 nieuwe vrijwillig kapitein (m/v). Tevens leggen we een wervingsreserve aan. Lees meer hier: publicatie.
De functiebeschrijving vind je hier terug: functiebeschrijving.

 

o Professionalisering in de graad van brandweerman (binnen HVZNL)

In de zone zijn 6 plaatsen vacant voor beroepsbrandweerman die ingevuld worden door vrijwillige brandweermannen van de zone (via de procedure van professionalisering in dezelfde zone). De tewerkstellingsplaats zal één van de posten van de zone zijn. Lees meer hier: publicatie.
De functiebeschrijving vind je hier terug: functiebeschrijving.

 

Stel je alvast kandidaat (voor alle functies) op ons online sollicitatieplatform. Dat kan hier: jobs.hvznl.be.

 

De procedure om brandweerman of –vrouw te worden mag je niet onderschatten. Een sterke motivatie is heel belangrijk, maar je moet ook over een aantal cognitieve, technische en fysieke competenties beschikken om lid te kunnen worden van de brandweer. Voor je kan solliciteren bij de zone moet je eerst het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) behalen.Vanaf 9 september 2017 kan je je inschrijven voor het FGA bij Provincie Limburg opleiding en training, kortom PLOT. Meer info via www.plot.be.

 

32STE GRENSLOOP

UITSLAG:

Uitslag 7 km

Uitslag 14 km
Commandant voor brandweerzone Henegouwen-Centrum

Meer info vind je hier

 

 

Missie – Visie – Waarden

Samen werken we aan uw (brand)veiligheid.
Wij zijn trots als team paraat te staan met advies, preventie en dringende hulpverlening.

 

 

 

Wij hebben uw hulp nodig!

Hulpverlening na ongevallen is een van de taken die uitgevoerd wordt door de brandweer. Wrakken en auto's die u niet meer gebruikt, kan u doneren aan de brandweer, zo blijven wij getraind.
Dit is voor ons erg belangrijk.
Wij bieden gratis ophaling in de onmiddellijke omgeving van uw woning aan.
Contacteer ons als u een auto heeft die u graag voor een goed doel wil laten dienen.
U kan ons bereiken op:
- telefoonnummer 011/542 900
- email stelplaats@hvznl.be

Rookmelders redden levens

Brandveiligheid begint met voldoende rookmelders.
Wist jij dat als er ’s nachts brand uitbreekt je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden? Als je slaapt, ruik je immers niets.
o Kies bij voorkeur rookmelders met een 10-jarige batterij.
o Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN 14604.
o Plaats in elke kamer een rookmelder.
o In de badkamer, de keuken en de garage is er te veel kans op vals alarm. Voorzie daarom een rookmelder in de omgeving van deze plaatsen.
o Installeer de rookmelders volgens de voorschriften van de fabrikant.
o Test je rookmelders één keer per maand door op de testknop te drukken.
o Hou je rookmelders stofvrij.
o Vervang de rookmelders om de 10 jaar.

112 for Kids

 

 

Wespen


Als de zon in het land is, duiken de wespen steevast op. Vervelend. Zeker als je met een wespennest zit in je tuin, je huis of vlakbij je terras.


Heb je een storend wespennest in je woning of tuin en wil je dat de brandweer het verdelgt? Contacteer de brandweer dan via het nieuwe en handige e-formulier.

 • Geef een goede beschrijving op het formulier, als we aan het nest kunnen, hoef je niet thuis te zijn. Zet er eventueel een markering bij: bv. trapladder, vuilbakje, fles,…
 • Een afspraak maken is niet mogelijk, in het formulier kan je wel aangeven wanneer je thuis bent.
 • Wanneer je niet thuis bent wordt de factuur opgestuurd, wanneer je wel thuis bent kan enkel met bancontact betaald worden (geen cash)

Mocht het e-formulier niet werken, kan je telefoneren naar 011 542900.


Wanneer komt de brandweer langs?
De wespenverdelging gebeurt zo snel mogelijk. Wanneer er echter veel oproepen zijn, kan er toch een wachttijd van enkele dagen zijn. Wespennesten in huis krijgen altijd voorrang op wespennesten buitenshuis. Ook een oproep van iemand die allergisch is voor wespensteken (=  mensenleven in gevaar) wordt prioritair behandeld. Wespenbestrijding is voor de brandweer normaal geen dringende interventie. Wanneer er geen dringende noodoproepen zijn, gaat de brandweer op wespenronde op basis van de binnengekomen meldingen.


Kosten
Het verdelgen van wespennesten kost 25 euro (excl. btw). Wanneer de brandweer onmiddellijk moet komen of op zaterdagen, zon- en feestdagen betaal je 50 euro (excl. btw). Vanaf 1 juli 2016 zijn de hulpverleningszones btw-plichtig (21%).

Praktische tips

 • Vermijd bruuske bewegingen wanneer er een wesp of bij in de buurt is.
 • Sla nooit een insect dood dat op je lichaam zit, maar schiet het eventueel met een vinger weg.
 • Dood zeker geen wesp of bij in de buurt van het nest. Dit zal soortgenoten aantrekken.
 • Probeer ook nooit zelf een wespennest uit te roeien en sluit de invliegopening van de wespennest niet af.
 • Gebruik producten die specifiek voor wespenverdelging bedoeld zijn.
 • Bijen zijn niet gevaarlijk en beschermd. De brandweer mag deze dan ook niet verdelgen. Voor het verwijderen van een bijenzwerm moet je een beroep doen op een imker. Normaal gaan bijen vanzelf weer weg, ze maken geen nesten.

 

Altijd paraat, maar wie betaalt?

Overzicht taken brandweer 

De brandweer blust branden. Maar ze redt ook mensen uit geblokkeerde liften, kuist de rijbaan op na een verkeersongeval, pompt kelders leeg, komt tussen bij incidenten met gevaarlijke stoffen en nog zo veel meer.  Sommige interventies zijn gratis, andere niet!
De hulpverleningszone heeft autonoom een retributiereglement vastgelegd dat voor alle 11 gemeenten van de zone consequent wordt toegepast. Een summier overzicht:

 

Gratis interventies
 Bestrijding van brand en ontploffing (voor zover het geen kwaadwillige oproepen zijn);
 Mensen redden: uit liften, uit het water, onder het puin, uit een voertuig, bij elektrocutie…;
 Helpen bij overstromingen/algemene wateroverlast en rampen;
 De coördinatie van de hulpverleningsoperaties bij rampen en andere grote incidenten;
 Dichtleggen van daken na brand of stormschade (verbruiksgoederen zoals dekzeilen worden wel aangerekend).

 

Betalende interventies

 Optreden van de brandweer bij kwaadwillige of misleidende oproepen;
 Oproepen ten gevolge van een loos alarm van een automatisch brandveiligheidssysteem, autonome rookdetector of inbraakinstallatie. Loze alarmen worden dus NIET vrijgesteld van retributie. Onder loze alarmen worden verstaan: oproepen waarbij de activatie van het alarm niet gebeurt ten gevolge van effectieve rookontwikkeling of rook afkomstig van een inbraakinstallatie, …. Ook de activatie van drukknoppen waarbij er geen vermoeden is van brand, wordt aanzien als een loos alarm en dus gefactureerd.
 Uitruk ten gevolge van een technische storing/technisch falen van een (veiligheids)installatie;
 Optreden van de brandweer bij het moedwillig aansteken van vuurhaarden;
 Bestrijden van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (principe: vervuiler betaalt);
 Verdelgen van wespennesten;
 Het bevrijden van dieren wanneer het leven van deze dieren geen gevaar loopt of het vangen van dieren die verdwaald of ontvlucht zijn;
 Vervuiling bestrijden en voorkomen (ten laste van de vervuiler);
 Het vrijmaken of reinigen van openbare wegen en terreinen (ten laste van vervuiler en/of veroorzaker van het ongeval);
 Dringende geneeskundige hulpverlening – dringend ziekenvervoer (volgens tarieven FOD Volksgezondheid);
 Het verlenen van bijstand aan een ziekenwagen met mankracht of een ladderwagen voor evacuatie van een patiënt;
 Het leveren van bijstand met een signalisatievoertuig;
 Preventieopdrachten;
 Stilleggen van alarmen, sirenes of andere installaties;
 Openen van deuren op verzoek van eigenaar/bewoner als er geen sprake is van een veiligheidsrisico.


Enkele concrete situaties ter verduidelijking:
- Indien je zonder vergunning of toestemming afval verbrandt of een vuurtje stookt  en  de brandweer passeert (toevallig of opgeroepen door een bezorgde buurtbewoner), zal je hiervoor een factuur van 500 euro ontvangen. Een vergunning van de politie is niet voldoende, de brandweer moet ook verwittigd worden!
- Detectie met automatische doormelding heeft consequenties: als het systeem bij alarm automatisch naar de brandweer wordt doorgeschakeld (al dan niet via een alarmcentrale), rukt de brandweer uit. Wanneer dit loos alarm blijkt te zijn, wordt een retributie van 500 euro aangerekend. Rookdetectie is in de eerste plaats bestemd om aanwezige mensen te beschermen. Eigenaars/gebruikers moeten waken over het “goed gebruik” van deze installaties.  
- Een rookalarm geeft alarm omdat je het toestel nooit gepoetst hebt of omdat je de batterij nog nooit vervangen hebt. Je buren worden ongerust en kunnen je niet bereiken en bellen uiteindelijk de brandweer. Gezien de oorzaak van het probleem, komt er  een rekening van 500 euro voor de bewoners van het appartement.
- Als de brandweer opgeroepen wordt voor het verlenen van assistentie aan een ziekenwagen voor het leveren van mankracht of het inzetten van mankracht, wordt een bedrag van  75 euro aangerekend.  De brandweer probeert bouwheren te sensibiliseren om bij het ontwerp rekening te houden met een vlotte evacuatie (voldoende grote lift, …)

Meer info en het volledige retributiereglement (met de tarieven) vind je terug op www.brandweernoordlimburg.be/retributiereglement of via info@hvznl.be.

 

Federaal geschiktheidsattest

Meer informatie over hoe je brandweerman kan worden vind je hier.

Voor de provincie Limburg worden deze in het najaar (oktober - november 2016) georganiseerd. Inschrijvingen via de website www.PLOT.be of via een e-mail naar personeelsdienst@hvznl.be.

De invoering van de federale geschiktheidstest kadert in de recente hervorming van de brandweer en het nieuwe administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. In het verleden verschilden de toegangsproeven van korps tot korps. Nu komt er dus eenvormigheid. Vrijwilligers moeten ook hetzelfde kunnen als beroepsbrandweerlieden.

Opgelet, het behalen van het federaal geschiktheidsattest biedt geen garantie op een aanstelling als brandweerman/vrouw. Het is alleen een vereiste om te kunnen deelnemen aan de aanwervingsproeven die zullen worden georganiseerd in de hulpverleningszones in functie van hun vacatures.
De geschiktheidsproeven worden voorlopig alleen georganiseerd voor het basiskader. Bedoeling is dat later ook proeven worden ingevoerd voor het officierenkader.

Drie delen
De geschiktheidsproeven bestaan uit drie delen: de competentietest, de operationele handvaardigheidstest en de fysieke proeven. Je moet eerst slagen voor de competentietest vooraleer je met de handvaardigheidstest kunt beginnen. Pas als je ook voor die tweede test slaagt, kun je deelnemen aan de fysieke proeven.
• De competentietest peilt door middel van meerkeuzevragen naar algemene kennis op het niveau van het 6de jaar beroepssecundair onderwijs.
• De handvaardigheidstest gaat aan de hand van een aantal praktische opdrachten de technische vakkennis en vaardigheden van de kandidaat na.
• De lichamelijke geschiktheidsproeven bestaan uit fysieke testen (optrekken, gehurkt lopen, slang slepen, trappenloop, …), de laddertest en de uithoudingstest. Meer details over deze lichamelijke proeven vind je in het
KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (zie bijlage).
Het attest is levenslang geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die slechts twee jaar geldig zijn.

Voorwaarden
Om te kunnen deelnemen aan de geschiktheidsproeven voor het basiskader moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
• minstens 18 jaar oud zijn
• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd moet zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen
• de burgerlijke en politieke rechten genieten
• in orde zijn met de dienstplichtwetten
• houder zijn van rijbewijs B
Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven moeten de kandidaten beschikken over een medisch attest. Dit attest moet opgemaakt worden ten vroegste drie maanden voor de start van de lichamelijke proeven en verklaart dat de kandidaat in staat is de proeven af te leggen.

Instructie-video's van de sportproeven en de bijhorende uitleg kan je vinden via onderstaande links:

Sportproeven
Bijhorende Uitleg

Brandveilig op vakantie


De zomervakantie is voor de meesten onder ons wellicht al begonnen, en dit met schitterend weer. Misschien ben jij nog aan het werk en moet die vakantie nog helemaal beginnen. Dan hebben wij alvast een aantal tips voor jou opgelijst zodat het een brandveilige vakantie wordt.

Veilig kamperen

Trek je er met de tent op uit of met de caravan of camper? Let er dan op dat je campingapparatuur, elektrisch toestellen en gasflessen op de juiste manier gebruikt.

 • Controleer alle leidingen en sluitingen van het gastoestel voor je op reis vertrekt.
 • Sluit de gaskraan als u het gastoestel niet gebruikt.
 • Kom nooit met een vlam of brandende sigaret in de buurt van een gasfles.
 • Zet de gasfles en -toestel op een stabiele ondergrond en op veilige afstand van de tent of andere makkelijk brandbare stoffen.
 • Zorg steeds voor een goede ventilatie in de ruimten waarin de gastoestellen gebruikt worden.
 • Rook niet in de tent en gebruik geen kaarsen.
 • Rol de kabel van een haspel altijd volledig af.
 • Pas op met kampvuurtjes. Zorg steeds voor bluswater in de buurt.
 • Check nooduitgangen en oefen je vluchtplan met je vakantiegenoten.
 • Tips rond veilig barbecueën en slim zonnen.

Wat te doen bij brand?

 • Breng het slachtoffer en anderen in veiligheid, weg van de warmtebron, en doof het vuur. Brandende kledij? Dek het slachtoffer af met een deken of jas. Rol hem/haar over de vloer en blus met water. Niet hollen, maar rollen!
 • Koel de brandwonden: Eerst water, de rest komt later! Houd de brandwonde onder de kraan. Zo brandt ze niet dieper, en ebt de pijn een beetje weg. Gebruik zachtstromend lauw leidingwater (indien niet voorradig eerste water dat in je buurt te vinden is), en koel tenminste 20 minuten. (bij een chemische brandwonde 30 tot 60 min.)
 • Verwijder loszittende kledij. Maar let op met chemische stoffen! Je draagt dan best handschoenen.
 • Roep om hulp! Bel het (Europese) noodnummer 112 of een arts.
 • Meld de brand bij de receptie van de camping of verantwoordelijke van vakantiewoning/-appartement of hotel.
 • Smeer geen zalf op de wonde. Dat bemoeilijkt de diagnose.
 • Dek de wonde af met een vochtige doek of steriel gaasverband.
 • Slik geen pijnstillers. Pijn helpt de graad van de brandwonde bepalen.
 • Drink of eet niet. U moet nuchter blijven voor een eventuele operatie.
 • Ga niet liggen in de auto.
 

Deze preventietips werden aangereikt door Oscare VZW.

 

 

Brandweerhervorming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpverleningszone Noord-Limburg verenigt en beschermt de gemeenten Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer. Met ons grondgebied van 664,1 km² beschermen we rechtstreeks 175.762 inwoners.

De bedoeling van de schaalvergroting is de kwaliteit van de brandweer te verhogen. Een betere hulpverlening, onder meer door intensievere opleiding, moet de veiligheid van burgers en personeel vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken
Extra
 
 
 
Hebt u voldoende rookmelders en een vluchtplan?
Contact Info
Hulpverleningszone Noord-Limburg
Norbert Neeckxlaan 52 bus Z
3920 Lommel
Tel: 011/54.29.00
Fax: 011/55.25.42
info @ hvznl.be